Data » Information » Team

Wojowie Peruna (2090707)

Club details

Managed by winko Hattrick Supporter Gold (in the tracker)

Fan club Armia Peruna: 2,234 members

Arena: Arena Peruna (capacity 48,000)

Ranked 995

Players in the tracker: 11

Press announcement

8/4/2023 11:03:00 AM "Zagram w U-21...

...a jak nie to pociągnę cały klub na dno". Te sowa padły z ust niejakiego Szymona Kraciuka. W zasadzie to ciężko nie przyznać mu racji. Ba, nawet ja tam zagra to i tak klub upadnie. Game over. Perun mocą swą dokona aktu zniszczenia, a cały świat pogrąży się w nicości, zarazie, bólu i cierpieniu...


 
 
 
X

Hello!

You have the ad blocking extension. Please add the site hattrickportal.pro to the "white list", and thus you will contribute to its development. Also you can donate.